Detalii foarte puțin știute despre asigurarea obligatorie auto

Asigurarea obligatorie auto este documentul care trebuie încheiat între proprietarul autovehiculului și o companie de asigurări autorizată. Sunt câteva detalii importante care privesc aceste forme de asigurare mai puțin cunoscute pe care este bine să le știi pentru a putea verifica dacă compania de asigurări care te reprezintă le respectă. 

Beneficiile sistemului bonus-malus

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele stabilite prin lege și de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Cea mai importantă prevedere este aceea că șoferii prudenți, care nu au în antecedente evenimente rutiere, plătesc o primă de asigurare mai mică decât cei care sunt responsabili de producerea unor accidente. Pentru a se stabili aceste bonusuri, se ia în calcul o anume perioadă de referință, de regulă, durata precedentei polițe de asigurare. 

Pentru bonificații, sunt luate în calcul și vârsta proprietarului, dar și a celor care conduc respectivul vehicul, precum și capacitatea cilindrică a mașinii și localitatea de domiciliu. În consecință, valoarea poliței RCA Alba Iulia va fi mai mică decât cea emisă în București sau Cluj, dar poate fi mai mare decât cea dintr-o localitate rurală. 

Cine conduce mașina?

Polița RCA este emisă pe numele proprietarului, dar asigurătorii solicită acestuia informații referitoare la datele personale ale celui, sau celor, care conduc, fie și ocazional, respectivul vehicul. Este important de știut că bonificațiile sau malusul (penalizările pentru evenimente rutiere din culpa titularului poliței) sunt valabile atunci când conducătorul auto și proprietarul sunt una și aceeași persoană. În caz contrar, se fac diferențieri, și valoarea poliței poate să scadă sau să crească. 

Bonusurile raportate la vârstă, în condițiile în care nu există istoric de accidente, le primesc conducătorii auto, indiferent dacă sunt sau nu proprietarii mașinii, după 30 de ani, iar bonusul maxim se poate obține în decurs de 7 ani, dacă în această perioadă autoturismul nu a fost implicat în nici un incident de circulație care să necesite plata unor daune de către asigurător.

Ce nu acoperă polița RCA?

Cele mai citite articole

Nu toate evenimentele rutiere sunt acoperite de polița RCA. Situațiile exceptate există și este bine să le cunoști. Astfel, se exclud de la plata despăgubirii, pe baza RCA, daunele în care prejudiciile sunt produse de un vehicul aparținând sau condus de aceeaşi persoană vinovată de accident sau un prepus al acesteia, precum cazul în care bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor. Polița RCA nu acoperă prejudiciul dacă bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat care a produs dauna.

Asigurarea RCA acoperă daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, dar fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare. Sunt acoperite pagubele materiale și despăgubirile pentru vătămări corporale sau deces, dar și cheltuielile de judecată efectuate de către persoana prejudiciată în procesul civil. Limitele de despăgubire stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt de 1.000.000 euro pentru daune materiale și de 5.000.000 euro pentru vătămări corporale și decese. 

La fel de utilă este și informația că, indiferent de prima de asigurare plătită şi de asigurătorul la care se încheie polița, riscurile pe care aceasta le acoperă sunt aceleaşi. 

Obligațiile asigurătorului

Printre obligațiile asigurătorului, se numără și următoarele:  

  • furnizarea, la cerere, în termen de 15 zile, a unui certificat care să ateste dacă există sau nu evenimentele rutiere produse de solicitant în ultimii 5 ani de relaţii contractuale, indiferent de compania la care s-a făcut polița RCA, pentru a putea fi utilizată la obținerea de beneficii de timp bonus-malus în alte țări; 
  • înregistrarea în serviciul electronic online al poliței, în termen de cinci zile de la emiterea sa;  
  • asigurătorul trebuie să înregistreze la dosarul de daună toate documentele pe care asiguratul consideră necesar să le depună; 
  • să explice și să răspundă la toate întrebările asiguratului; în caz contrar, acesta se poate adresa ASF-ului; 
  • asigurătorii RCA au obligaţia de a publica pe site și de a actualiza periodic toate datele necesare care să permită persoanelor păgubite accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare și constatare a daunelor, precum și informaţii privind personalul de specialitate responsabil cu desfășurarea activităţii de constatare și lichidare a daunelor auto.

În loc de final, un ultim sfat: solicită mereu brokerului sau reprezentantului companiei de asigurări calcularea sumei necesare pentru polița RCA cu și fără bonus. Sunt situații în care acesta poate reprezenta chiar și 60% din valoarea asigurării. 

Sursa foto: Shutterstock.com

Cele mai citite articole